Uvjeti i odredbe

Cobra Auto

Odredbe i uvjeti

Pažljivo pročitajte sljedeće informacije za svaki odjeljak. Ako ovdje ne nađete odgovor na svoje pitanje, možete nas kontaktirati.

 

UVJETI KORIŠTENJA

Uvjeti korištenja reguliraju odnose s kupcima. Važni su za proces narudžbe, plaćanje, povlačenje iz ugovora i reklamacije. U skladu s pravilima Zakona o zaštiti potrošača na našim stranicama naći ćete i obrazac za povlačenje i obrazac za reklamacije.

Osim toga, uvjeti korištenja upravljaju pravom intelektualnog vlasništva, kao i pravilima za promjenu općih uvjeta. Amandman na opće uvjete također je uređen zakonom, a postupak se teško može podvrgnuti bilo kakvim promjenama.

UVJETI KORIŠTENJA COBRA AUTO HR

Ovi opći uvjeti upravljaju odnosom između tvrtke COBRA AUTO HR s jedne strane i korisnika internet stranica i usluga koji se nalaze na stranici s druge strane.

COBRA AUTO HR, je tvrtka registrirana pod Trgovačkim kodeksom Republike Bugarske sa sjedištem i adresom uprave: Varna 9000, ulica Perperikon 4.

Pročitajte objavljene uvjete i odredbe prije korištenja IT i komercijalnih usluga koje se nude na web stranici (u daljnjem tekstu: usluge). S vizualizacijom web stranice, svaki korisnik automatski pristaje pridržavati se dolje opisanih odredba i uvjeta.

Ovaj dokument sadrži informacije o aktivnostima COBRA AUTO HR i općim uvjetima korištenja usluga koje nudi COBRA AUTO HR, uređujući odnos između nas i svakog od naših korisnika.

Potvrda općih uvjeta je nužan i obvezan uvjet za zaključivanje ugovora između korisnika i COBRA AUTO HR.

Prihvaćanjem općih uvjeta, korisnik se slaže da će njegovi osobni podaci biti obrađeni na temelju ugovora sklopljenog između njega i COBRA AUTO HR. Ti podaci su ime, adresa, telefon i e-mail.

DEFINICIJE

U svrhu ovih općih uvjeta, sljedeći se pojmovi moraju razumjeti na sljedeći način:

Web stranica - https://cobra-hr.com/ i sve njezine podstranice.

Potrošač je svaka osoba koja kupuje robu ili usluge, koje nisu namijenjene za obavljanje gospodarske ili profesionalne djelatnosti, i svaka osoba koja djeluje kao ugovorna stranka prema ugovoru iz ovoga zakona izvan svojih poslovnih ili profesionalnih djelatnosti.

Račun - odjeljak web stranice, koji se sastoji od e-mail adrese i zaporke koja klijentu omogućuje slanje narudžbe i koji sadrži informacije o kupcu.

Odredbe i uvjeti – ove odredbe i uvjeti, koji uključuju uvjete korištenja, pravila o privatnosti, kolačiće, pravila registracije i isporuke, dobrovoljno rješavanje sporova, povlačenje ugovora, obrasce za zamjenu i sve druge pravno relevantne informacije koje se nalaze na web stranici.

Osobni podaci - podaci o osobi koja otkriva svoj fizički, psihički, mentalni, obiteljski, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Roba - pokretno materijalno vlasništvo, osim predmeta koje prodaju zakonska tijela pod prisilnom provedbom ili drugim mjerama, kao i predmeta koji su suspendirani ili povučeni za dobrobit države i stavljeni u prodaju od strane javnih vlasti. Roba je također voda, plin i struja, pakirana u ograničenim količinama ili u određenoj količini kada je raspoloživa za prodaju.

Ugovor o prodaji – ugovor, pod kojim trgovac prenosi ili se obvezuje prenijeti vlasništvo nad robom potrošaču i potrošač plaća ili se obvezuje platiti cijenu za njih, uključujući ugovore koji uključuju i robu i usluge.

Ugovor o pružanju usluga – ugovor, koji nije ugovor o prodaji, pod kojim trgovac osigurava ili se obvezuje pružati uslugu potrošaču i potrošač plaća ili se obvezuje platiti cijenu usluge.

Alternativno rješavanje potrošačkih sporova – postupak izvansudskog riješavanja potrošačkih sporova, koji udovoljava zahtjevima ovog zakona, a provodi se alternativnim tijelom za rješavanje sporova.

PRUŽANE USLUGE

1. Korisnici imaju na web stranici mogućnost sklapanja ugovora za usluge, kupnju i isporuku robe i usluga, koje nudi COBRA AUTO HR

NARUDŽBA

2. (1) Korisnici upotrebljavaju sučelje na web stranici COBRA AUTO HR, kako bi sklopili ugovor s COBRA AUTO HR
za ponuđene proizvode i usluge.

(2) Ugovor za kupnju ili prodaju robe ili usluga smatra se zaključenim nakon što je narudžba odobrena od strane COBRA AUTO HR.

(3) Ako roba nije dostupna ili se usluga ne može izvršiti, COBRA AUTO HR
zadržava pravo odbiti narudžbu.

(4) Kada korisnik odabere jedan ili više proizvoda ili usluga koje nudi COBRA AUTO HR, mora ih dodati na svoj popis proizvoda ili usluga za kupnju.

(5) Korisnik mora pružiti informacije o isporuci i odabrati način i vrijeme plaćanja, a potom potvrditi nalog putem sučelja web mjesta.

(6) Nakon što je narudžba dovršena, korisnik prima e-poštu potvrde da je zaprimljena njegova narudžba.

3. (1) COBRA AUTO HR ima pravo odbiti ugovor s nekorektnim korisnikom. COBRA AUTO HR ima pravo tretirati korisnika kao nekorektnog u sljedećim slučajevima:

1. korisnik se ne slaže s uvjetima;

2. saznan je neprikladan, arogantan ili grub odnos prema predstavnicima COBRA AUTO HR;

3. otkrivene su zlouporabe sustava od strane korisnika prema COBRA AUTO HR.

 

CIJENE

4. (1) Cijene ponuđenih proizvoda ili usluga su one koje su bile navedene na web stranici COBRA AUTO HR u vrijeme narudžbe, osim u slučaju očigledne pogreške.

(2) Cijene proizvoda i usluga uključuju PDV, pod uvjetom da je predviđena naplata.

5. COBRA AUTO HR zadržava pravo promjene cijena proizvoda i usluga na web stranici u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Takve promjene neće utjecati na već izvršene narudžbe.

6. (1) COBRA AUTO HR može odobriti popuste na proizvode i usluge, dostupne na web stranici u skladu sa bugarskim zakonodavstvom i pravilima, koje je odredio COBRA AUTO HR. Pravila koja se primjenjuju na takve popuste, dostupna su na mjestu gdje je popust prikazan. Popusti se mogu osigurati u različitim oblicima (npr. promocije, nagrade lojalnosti, pružene pojedinačno, slučajno ili kao rezultat sudjelovanja u natječaju ili anketi korisnika).

(2) Različite vrste popusta ne mogu se kombinirati prilikom naručivanja i kupnje istog proizvoda / usluge.

PLAĆANJE

7. Ako potrošač iz bilo kojeg razloga vrati proizvod ili uslugu s pravom na povrat uplaćenog iznosa, iznos koji se vrati se smanjuje za iznos popusta, kojega je potrošač primio na robu ili usluge, i vrača se samo iznos koji je stvarno plaćen.

8. Korisnik može platiti cijenu naručene robe ili usluge po vlastitom izboru, koristeći jednu od opcija navedenih na web stranici. Platiti je moguće pouzećem.

9. Ako potrošač odabere mogućnost plaćanja pouzećem, prilikom primitka robe mora platiti cijenu naručenih predmeta zajedno s cijenom dostave.

POVLAČENJE IZ UGOVORA I ZAMJENA

10. Korisnik ima pravo odustati od ugovora bez ikakvog razloga bez davanja naknade ili kazne u roku od 14 dana od dana prihvaćanja robe od strane korisnika ili treće strane te u slučaju ugovora o uslugama od sklapanja ugovora o uslugama.

11. Da bi se ostvarilo ovo pravo prema ovoj klauzuli, korisnik mora jasno obavijestiti COBRA AUTO HR o svojoj odluci o povlačenju iz ugovora identificirajući robu / usluge koje želi vratiti, pružanjem svih pojedinosti narudžbe i dostave, uključujući , ali ne ograničavajući se na: sadržaj i vrijednost narudžbe, pojedinosti naručitelja, detalje osobe koja je prihvatila isporuku i datum isporuke.

13. COBRA AUTO HR objavio je obrazac za ostvarivanje prava povlačenja iz ugovora na svojoj web stranici.

14. Radi ostvarivanja prava povlačenja, COBRA AUTO HR pruža potrošaču mogućnost ispunjavanja i elektronskog slanja standardnog obrasca za povlačenje iz ugovora ili drugog nedvosmislenog zahtjeva putem internetske stranice. U tim slučajevima, COBRA AUTO HR će korisniku poslati potvrdu povlačenja na trajnom nosaču podataka.

15. Korisnik je dužan vratiti robu na svoj trošak, zajedno s računom ili fakturom, ako postoje, predavanjem COBRA AUTO HR ili osobi koju su ovlastili u roku od 14 dana kada je korisnik iskoristio svoje pravo povlačenja.

16. Svi proizvodi moraju se vratiti u originalnoj ambalaži bez traga uporabe i moraju biti prikladni za preprodaju.

17. COBRA AUTO HRima pravo odgoditi povrat novca do vraćanja robe ili do dokaza da je roba vraćena, ovisno o tome što je ranije.

18. U slučaju da potrošač ne ispuni svoju obvezu vraćanja robe, ne obavijesti COBRA AUTO HR o kašnjenju i ne daje utemeljene razloge, smatrat će se da je povukao izjavu o povlačenju iz ugovora.

19. Ako su COBRA AUTO HR nastali troškovi u vezi s izvršavanjem ugovora i korisnik se povlači iz ugovora, COBRA AUTO HR ima pravo uskratiti odgovarajući iznos troškova ili zatražiti plaćanje troskova.

20. Kupac nema pravo odustati od ugovora ako je predmet ugovora:

1. pružanje usluga, za koje je usluga u potpunosti osigurana i izvršenje je započeto uz prethodnu suglasnost potrošača i potvrdu od strane potrošača, da zna da će izgubiti pravo povlačenja, nakon što je trgovac u potpunosti izvršio ugovor,

2. isporuka robe potrošaču u skladu s njegovim individualnim zahtjevima.

21. COBRA AUTO HR vraća korisniku cijenu, plaćenu za vraćenu robu.

 

JAMSTVA I ZAHTJEVI ZA REKLAMACIJE

22. Kupac ima pravo potraživati u slučaju bilo kakve nesukladnosti robe ili usluga s dogovorenim / naručenim, kad su nakon dostave pronađene nedosljednosti s ugovorom o prodaji.

23. COBRA AUTO HR nije odgovoran za prirodno trošenje proizvoda.

24. Svaka nesukladnost potrošačkog dobra s ugovorom o prodaji, koja se dogodi u roku od 6 mjeseci od dana isporuke dobra, smatrat će se da postoji u vrijeme isporuke, osim ako se ne dokazuje, da je nedostatak sukladnosti zbog prirode robe ili prirode nesukladnosti.

25. Potrošač ne može osporiti usklađenost potrošačkog dobra s ugovorom o prodaji ako je, u trenutku sklapanja ugovora, znao ili trebao znati za nesukladnost.

26. Kupac ima pravo tražiti robu ili usluge, bez obzira na to jesu li proizvođač ili trgovac dali komercijalno jamstvo za robu ili uslugu.

27. Ako se ispunjenje zahtjeva vrši zamjenom robe s drugom, koja odgovara dogovorenom ugovoru, COBRA AUTO HR zadržava originalne jamstvene uvjete za potrošača.

28. Prilikom traženja reklamacije, potrošač može zatražiti povrat plaćenog iznosa, zamjenu robe s drugom, koja odgovara ugovoru ili popust na cijenu.

29. Zahtjev se može podnijeti usmeno putem telefona tvrtke COBRA AUTO HR, pisanim putem na e-mail adresu ili poštom na adresu tvrtke. COBRA AUTO HR na svojoj web stranici nudi pristup obrascu za reklamaciju.

30. Nakon podnošenja zahtjeva, korisnik navodi sadržaj zahtjeva, poželjni način popunjavanja zahtjeva ili traženog iznosa za povrat, adresu, telefon i e-mail adresu.

31. U slučaju reklamacije, potrošač također mora priložiti dokumente na kojima se zahtjev temelji:

1. račun ili fakturu,

2. protokole, akte ili druge dokumente koji utvrđuju nesukladnost robe ili usluga s dogovorenim ugovorom;

3. ostale dokumente, koji dokazuju razloge i opseg zahtjeva.

32. Reklamacija potrošačkog dobra može se izvršiti u roku od dvije godine od isporuke robe, ali najkasnije dva mjeseca od otkrića nesukladnosti. Naknade za usluge mogu se zatražiti u roku od 14 dana od otkrića neodržavanja usluge s dogovorenom uslugom.

33. Rok mora trajati koliko je potrebno za postizanje dogovora između prodavatelja i potrošača radi rješavanja spora.

34. Ako je COBRA AUTO HR osigurao komercijalno jamstvo za dobro, a rok jamstva je duži od rokova za podnošenje zahtjeva iz stavka 1, zahtjev može biti zatražen do isteka komercijalnog jamstva.

35. Zahtjev za reklamaciju nije prepreka za podnošenje tužbe.

36. COBRA AUTO HR vodi registar žalbi. Dokument se šalje korisniku na navedenu e-poštu, navodeći broj zahtjeva iz registra i vrstu robe.

37. Kada COBRA AUTO HR odobri zahtjev, izdaje duplikat akta i šalje kopiju korisniku.

38. (1) U slučaju zakonskog zahtjeva, COBRA AUTO HR će robu uskladiti s prodajnim ugovorom u roku od mjesec dana od podnošenja zahtjeva od strane korisnika.

(2) Ako roba nije popravljena nakon isteka roka iz prethodnog stavka, potrošač ima pravo otkazati ugovor i potražiti povrat uplaćenog iznosa ili smanjenje cijene potrošačkog dobra sukladno s čl. 114 CPA.

39. Usklađivanje potrošačkog dobra s ugovorom o prodaji je besplatno za korisnika. Korisnik ne duguje troškove prijevoza potrošačkog dobra ili popravaka i ne trpi nikakve značajne neugodnosti.

40. U slučaju neusklađenosti potrošačkog dobra s ugovorom o prodaji i kada potrošač nije zadovoljan rješenjem zahtjeva, on ima pravo birati između jedne od sljedećih opcija:

1. otkazivanje ugovora i povrat uplaćenog iznosa;

2. smanjenje cijene.

41. Potrošač ne može zahtijevati povrat uplaćenog iznosa ili smanjenje cijene robe, kada trgovac pristane zamijeniti potrošačko dobro s novim ili popraviti robu u roku od mjesec dana od zahtjeva potrošača.

42. Trgovac je dužan udovoljiti zahtjevu za otkaz ugovora i nadoknaditi uplaćeni iznos kada, nakon što je udovoljio tri pritužbe potrošača popravljanjem istog proizvoda u jamstvenom roku, postoji naknadna pojava neusklađenosti robe s ugovorom o prodaji.

43. Kupac ne može zatražiti otkaz ugovora, ako je nesukladnost potrošačke robe s ugovorom beznačajna.

 

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

44. Prava intelektualnog vlasništva u svim materijalima i resursima na web stranici COBRA AUTO HR (uključujući dostupne baze podataka) zaštićeni su Zakonom o autorskim pravima i srodnim pravima i pripadaju COBRA AUTO HR ili odgovarajućoj osobi koja je dodijelila pravo korištenja COBRA AUTO HR i ne može se koristiti suprotno važećem zakonodavstvu.

45. ​​Prilikom kopiranja ili reproduciranja nedopuštenih informacija i bilo kakvih drugih kršenja prava intelektualnog vlasništva na COBRA AUTO HR resursima, COBRA AUTO HR ima pravo tražiti naknadu štete za izravnu i neizravnu štetu pretrpljenu u cijelosti.

46. Osim ako nije izričito dogovoreno, korisnik ne smije reproducirati, mijenjati, brisati, objavljivati, distribuirati i na drugi način otkriti informacijske resurse objavljene na web stranici COBRA AUTO HR.

47. COBRA AUTO HR se obvezuje pružiti korisniku normalni pristup ponuđenim uslugama.

48. COBRA AUTO HR zadržava pravo da prekine pristup uslugama. COBRA AUTO HR ima pravo, ali nije obvezan, prema vlastitom nahođenju brisati informacije i materijale objavljene na web stranici.

 

PRESTANAK I RASKID UGOVORA

49. COBRA AUTO HR ima pravo po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave jednostrano raskinuti ugovor, ako utvrdi da se te usluge koriste u suprotnosti s ovim općim uvjetima, zakonodavstvom Republike Bugarske i općeprihvaćenim moralnim normama.

50. Osim u slučajevima, navedenima u ovim općim uvjetima, sporazum između ugovornih stranaka također prestaje nakon prestanka aktivnosti COBRA AUTO HR ili prestanka održavanja njegove web stranice.

51. Osim u gore opisanim slučajevima, u slučaju neispunjavanja obveza iz ugovora, svaka stranka može otkazati ugovor slanjem obavijesti drugoj strani barem tjedan dana ranije.

52. Pisani oblik ugovora smatra se poštovan slanjem poruke putem e-pošte, pritiskom na elektronsku tipku na stranici sa sadržajem, koju je korisnik odabrao ili popunio ili označavanjem polja na web stranici itd., ako tehnički zapis se bilježi na takav način da se može reproducirati.

 

ZAŠTITNA KLAUZULA

53. Stranke izjavljuju da ako se bilo koja od ovih klauzul ovih odredba pokaže nevaljanim, neće poništiti cijeli ugovor ili bilo koji njegov dio. Neispravna klauzula bit će zamijenjena obvezujućim pravnim propisima ili uspostavljenom praksom.

 

PROMJENA OPĆIH UVJETA

54. COBRA AUTO HR se obvezuje obavijestiti korisnike o svim promjenama ovih općih uvjeta u roku od 7 dana od promjena na e-mail adresu korisnika.

55. Ako se korisnik ne slaže s općim uvjetima, on ima pravo povući se iz ugovora iz bilo kojeg razloga i bez naknade. Da bi to ostvarilo, korisnik mora obavijestiti COBRA AUTO HR u roku od mjesec dana od primitka obavijesti iz prethodnog članka.

 56. Ako korisnik ne ostvaruje svoje pravo povlačenja pod uvjetima, navedenim u ovim općim uvjetima, smatrat će se da je prihvatio promjene bez prigovora.

 

MJERODAVNO PRAVO

57. Odredbe važećeg zakonodavstva Republike Bugarske primjenjuju se na sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim općim uvjetima.

 

DOSTAVA

Dostava naručene robe obavlja se kurirskom službom u adresu za dostavu na teritoriju EU. Dostava je na trošak korisnika.

Prije slanja naručene robe, COBRA AUTO HR ima pravo nazvati kupca na telefonski broj kojega je poslao korisnik kako bi odredio detalje narudžbe i / ili isporuke.

COBRA AUTO HR nije odgovoran za neizvršenje naloga u slučajevima kada korisnik daje neispravne, nepotpune i / ili netočne osobne podatke, uključujući nepotpunu, netočnu ili fiktivnu adresu ili telefonski broj.

Isporuke se vrše u rokovima opisanim u svakoj opciji isporuke u sučelju narudžbe. U izuzetnim okolnostima, COBRA AUTO HR zadržava pravo produžiti rok isporuke, odmah obavještavajući korisnika.

Dostava se obično obavlja u roku od 6 do 8 radnih dana. Dostava artikala koji zahtijevaju dodatni rad - šivanje se obavlja u roku od 30 kalendarskih dana od potvrde narudžbe putem e-maila ili telefona COBRA AUTO HR konzultantu.

Korisnik je dužan pregledati robu u trenutku isporuke i odmah obavijestiti ako postoje nedosljednosti, nedostatci i kvarovi. Ako korisnik to ne učini, pretpostavlja se da je isporuka prihvaćena bez prigovora.

U slučaju međunarodne dostave, primjenjuju se pravila za dostavu i primitak pošiljaka odgovarajuće nacionalne poštanske usluge i relevantno nacionalno zakonodavstvo zemlje odredišta robe.

COBRA AUTO HR zadržava pravo promjene dostupnih metoda dostave i metoda plaćanja i / ili odredbi i uvjeta u bilo kojem trenutku objavljivanjem dostupne metode dostave i načina plaćanja na web stranici bez ikakve druge obavijesti.